MENU ▼

Testy terenowe

Test progresywny na bieżni lekkoatletycznej lub wyznaczonych odcinkach trasy biegowej.

Istotą takiego testu jest ocena stanu wytrenowania badanego zawodnika oraz wyznaczenia parametrów treningowych 
(progi metaboliczne, strefy intensywności) w warunkach jak najbliższych warunkom treningu. 

Obciążeniem przy takim rodzaju testu jest tempo na kilometr lub strefy HR (rzadziej stosowane ze względu na jego niestabilność).

Podczas testu rejestrowane są wskaźniki krążeniowo – oddechowe (VO2, VE, HR) 
oraz w przerwach między kolejnymi odcinkami pobierana jest krew włośniczkowa w celu oznaczenia stężenia kwasu mlekowego we krwi.

 

BADANIA MARIUSZA GIŻYŃSKIEGO - CZOŁOWEGO POLSKIEGO MARATOŃCZYKA

 

Przykładowy protokół testu:

Tempo początkowe: 6 minut na kilometr
Przyrost obciążenia: dobierane indywidualnie – zgodnie z możliwościami badanego 
Czas trwania stopnia wysiłkowego: 3-5 minut w zależności od badanego.

 


Test progresywny na odcinku 20 m.

Ten test dedykowany jest dla gier zespołowych, gdzie istotną rzeczą z punktu treningowego są parametry do treningu oraz obciążenia w danym okresie treningowym.
Podczas testu rejestrowane są wskaźniki krążeniowo – oddechowe (VO2, VE, HR) oraz oznaczany jest poziom stężenia kwasu mlekowego we krwi.

Na podstawie uzyskanych rezultatów wyznaczamy parametry progowe oraz strefy intensywności treningowej wyrażone prędkościami biegu oraz HR, 
co ma bezpośrednie zastosowanie podczas pracy treningowej, a poziom pochłaniania tlenu pozwoli dobrać obciążenia treningowe dla poszczególnych zawodników.

Test rozpoczynamy od prędkości 8 km/h i co 2 minuty przyspieszamy o 2 km/h, w przerwie (około 30s) pobierana jest krew włośniczkowa z opuszka palca w celu oznaczenia stężenia kwasu mlekowego  we krwi. 
Tempo biegu wyznaczają sygnały dźwiękowe na odcinku 20 metrów.

 

TESTY WYDOLNOŚCIOWE MKS ZAGŁĘBIE LUBIN

 


Wielostopniowy test wahadłowy 20 m - Beep test

Jeden z najpopularniejszych testów stosowanych głównie w grach zespołowych w celu oceny wydolności fizycznej/tlenowej badanej grupy zawodników.

Test rozpoczyna się szybkim marszem a kończy szybkim biegiem, w trakcie którego badani zmieniając kierunek poruszają się międy dwiema odległymi o 20 metrów liniami, zgodnie z sygnałem dźwiękowym z narastającą częstotliwością zmieniającą się co minutę. 
Wynikiem testu jest numer etapu (minuta w której badany odmówił biegu). 
Na podstawie uzyskanego numeru etapu z tabeli odczytywana jest szacunkowa wartość pochłaniania tlenu VO2 max.

Beep test jest typowym testem populacyjnym służącym do oceny grupy.

W celu wyznaczenia parametrów do treningu, czyli prędkości progowe, strefy intensywności, 
należy zrealizować inne testy dedykowane temu rodzajowi diagnostyki.