MENU ▼

Badania

Testy wyznaczające parametry pracy treningowej

Istotą „testowania się” jest przede wszystkim dokonanie oceny stanu wytrenowania badanego zawodnika
oraz wyznaczenie progów metabolicznych i stref intensywności treningowych. 

testy

Test przeprowadzamy do odmowy czyli do subiektywnego odczucia wyczerpania badanego. 
W zależności od potrzeb i możliwości wysiłkowych uczestników badań/testów staramy się dobrać adekwatne obciążenie początkowe oraz jego przyrost. Badana osoba sama decyduje kiedy zakończyć wysiłek.

W koncepcji monitorowania stanu wytrenowania zawodnika przeprowadzanie kolejnych testów w cyklu treningowym pozwala dokładnie planować obciążenia treningowe oraz pozwala zweryfikować efekty przepracowanego okresu treningowego. 

 

TESTY LABORATORYJNE
Doskonałe dla sportowców oraz amatorów biegania, kolarstwa, triathlonu, fitness itp. 
Wśród testów laboratoryjnych wyróżniamy m.in. test biegowy oraz test kolarski.

 

TESTY TERENOWE 
Polecane drużynom gier zespołowych, biegaczom, którzy potrzbują testów w warunkach zbliżonych do warunków walki sportowej.

 

BADANIA SIATKARZY AZS POLITECHNIKA WARSZAWA

 


Kiedy najlepiej wykonywać badania

Odpowiedź nigdy nie jest jednoznaczna… 
... jeśli test będzie wykonany po raz pierwszy to najlepiej jak najszybciej - dzięki temu wcześniej rozpoczniemy trening z odpowiednimi zindywidualizowanymi obciążeniami.


kalendarz... jeśli są to już nasze cykliczne badania, zasadnym jest zrobić je na początku okresu przygotowawczego. 
Kolejne „testowanie się”, na późniejszych etapach treningowych  jest uzależnione od zmian intensywności i objętości treningowej.

Następny test powinniśmy wykonać w momencie zmiany charakteru treningu np. skończyliśmy trening o charakterze objętościowym w niskich intensywnościach i zaczynamy trening w wyższych intensywnościach.

Parametry krążeniowo-oddechowe pod wpływem pracy treningowej zmieniają się, a co za tym idzie przesuwają się parametry progowe i strefy intensywności wysiłku, dlatego ważne jest cykliczne wykonywanie badań wydolnościowych.

 

Dla sportowców amatorów optymalne jest zrobienie 3 testów w ciągu roku.

 

PRZYKŁADOWY "KALENDARZ" BADAŃ

W dyscyplinach wydolnościowych takich jak choćby biegi średnio i długodystansowe, kolarstwo, triathlon, pływanie itp., 
gdzie okres startowy zaczyna się późną wiosną, a kończy z początkiem jesieni, warto byłoby przeprowadzić testy na początku okresu przygotowawczego (późna jesień, wczesna zima). 

Następnie przed kolejnym okresem treningowym czyli wiosną przed sezonem startowym oraz 
pod koniec sezonu (jesienią) w celu analizy wykonanej pracy oraz wyznaczenia parametrów treningowych w okresie roztrenowania.

Jeżeli czujemy lekką obniżkę formy warto zrobić badania w środku sezonu, które pokażą aktualną dyspozycję i wskażą właściwy kierunek treningu, aby dalsza część okresu startowego przyniosła zamierzone rezultaty. Dobrze jest także zrobić morfologię krwi i skonsultować się ze specjalistą w celu ustalenia ew. suplementacji.

Tak prowadzony monitoring zapewni skuteczny, bezpieczny i dopasowany do aktualnych możliwości trening. 
Dla osób mniej zaawansowanych już nawet 2 testy w roku dadzą rzetelny obraz formy i pomogą wyznaczyć odpowiednie parametry pracy treningowej.

 

Generalnie regularne „testowanie się” pozwoli zoptymalizować proces treningowy, dzięki czemu uzyskasz lepsze wyniki, a trening stanie się świadomy.


Testy laboratoryjne

Test biegowy przeprowadzany jest na bieżni mechanicznej, gdzie badany zaczyna wysiłek od indywidualnie dobranej minimalnej/niskiej prędkości. 
Następnie co 2-3 minuty intensywność wzrasta o indywidualnie wyznaczoną wartość obciążenia.

Podczas testu rejestrowane są wskaźniki krążeniowo – oddechowe (VO2, VE, HR) 
oraz przy każdej zmianie obciążenia pobierana jest krew włośniczkowa z opuszka palca w celu oznaczenia stężenia kwasu mlekowego we krwi.


Przykładowy protokół testu:

Prędkość początkowa – 6 km/h
Przyrost obciążenia – 1 km/h
Czas trwania stopnia wysiłkowego – 3 minuty

 

ZOBACZ JAK WYGLĄDA BADANIE

 

Test kolarski przeprowadzany na profesjonalnym siłowniku kolarskim Cyclus II z możliwością wstawienia własnej ramy rowerowej (indywidualne ustawienie pozycji na rowerze bike fitting) gdzie badany zaczyna wysiłek  od indywidualnie dobranej wartości mocy i przyrostu obciążenia.

Podczas badania obciążenie wyrażone w watach jest zadawane przez siłownik Cyclus II – brak konieczności utrzymywania określonej kadencji czy prędkości.

Podczas testu rejestrowane są wskaźniki krążeniowo – oddechowe (VO2, VE, HR) 
oraz przy każdej zmianie obciążenia pobierana jest krew włośniczkowa z opuszka palca w celu oznaczenia stężenia kwasu mlekowego we krwi.

 

Przykładowy protokół testu:

Moc początkowa – 50 W
Przyrost obciążenia – 30 W
Czas trwania stopnia wysiłkowego – 3 minuty


Testy terenowe

Test progresywny na bieżni lekkoatletycznej lub wyznaczonych odcinkach trasy biegowej.

Istotą takiego testu jest ocena stanu wytrenowania badanego zawodnika oraz wyznaczenia parametrów treningowych 
(progi metaboliczne, strefy intensywności) w warunkach jak najbliższych warunkom treningu. 

Obciążeniem przy takim rodzaju testu jest tempo na kilometr lub strefy HR (rzadziej stosowane ze względu na jego niestabilność).

Podczas testu rejestrowane są wskaźniki krążeniowo – oddechowe (VO2, VE, HR) 
oraz w przerwach między kolejnymi odcinkami pobierana jest krew włośniczkowa w celu oznaczenia stężenia kwasu mlekowego we krwi.

 

BADANIA MARIUSZA GIŻYŃSKIEGO - CZOŁOWEGO POLSKIEGO MARATOŃCZYKA

 

Przykładowy protokół testu:

Tempo początkowe: 6 minut na kilometr
Przyrost obciążenia: dobierane indywidualnie – zgodnie z możliwościami badanego 
Czas trwania stopnia wysiłkowego: 3-5 minut w zależności od badanego.

 


Test progresywny na odcinku 20 m.

Ten test dedykowany jest dla gier zespołowych, gdzie istotną rzeczą z punktu treningowego są parametry do treningu oraz obciążenia w danym okresie treningowym.
Podczas testu rejestrowane są wskaźniki krążeniowo – oddechowe (VO2, VE, HR) oraz oznaczany jest poziom stężenia kwasu mlekowego we krwi.

Na podstawie uzyskanych rezultatów wyznaczamy parametry progowe oraz strefy intensywności treningowej wyrażone prędkościami biegu oraz HR, 
co ma bezpośrednie zastosowanie podczas pracy treningowej, a poziom pochłaniania tlenu pozwoli dobrać obciążenia treningowe dla poszczególnych zawodników.

Test rozpoczynamy od prędkości 8 km/h i co 2 minuty przyspieszamy o 2 km/h, w przerwie (około 30s) pobierana jest krew włośniczkowa z opuszka palca w celu oznaczenia stężenia kwasu mlekowego  we krwi. 
Tempo biegu wyznaczają sygnały dźwiękowe na odcinku 20 metrów.

 

TESTY WYDOLNOŚCIOWE MKS ZAGŁĘBIE LUBIN

 


Wielostopniowy test wahadłowy 20 m - Beep test

Jeden z najpopularniejszych testów stosowanych głównie w grach zespołowych w celu oceny wydolności fizycznej/tlenowej badanej grupy zawodników.

Test rozpoczyna się szybkim marszem a kończy szybkim biegiem, w trakcie którego badani zmieniając kierunek poruszają się międy dwiema odległymi o 20 metrów liniami, zgodnie z sygnałem dźwiękowym z narastającą częstotliwością zmieniającą się co minutę. 
Wynikiem testu jest numer etapu (minuta w której badany odmówił biegu). 
Na podstawie uzyskanego numeru etapu z tabeli odczytywana jest szacunkowa wartość pochłaniania tlenu VO2 max.

Beep test jest typowym testem populacyjnym służącym do oceny grupy.

W celu wyznaczenia parametrów do treningu, czyli prędkości progowe, strefy intensywności, 
należy zrealizować inne testy dedykowane temu rodzajowi diagnostyki.